Amaç

Resmi Senet’in 4’üncü maddesi gereğince, Orta ye Yüksek Öğrenim Kurumlarında veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş Yurt dışı Kurumlar’da okuyan yetenekli ve mali desteğe muhtaç öğrencilere KARŞILIKSIZ BURS vermektedir.
20 yılı aşan hizmet süresi boyunca Vakıf  Üniversite öğrencilerine Karşılıksız Burs vermiş;.pek çok öğrenciye de burs dışı yardımlarda bulunmuştur.
İlk bursiyer öğrencilerimiz okullarını bitirmiş, bugün kimi Doktor, kimi Avukat, kimi Mühendis, kimi İktisatçı, kimi Maliyeci, kimi değişik branşlarda Öğretmen olarak halka hizmet vermektedirler.
Bursiyerlikleri devam eden öğrenciler de bu hazzı yaşamak için tüm gayretleri ile derslerine çalışmakta, gerek velilerini ve gerekse kendilerine itimat edenleri mahcup etmeme çabasındadırlar.